rubrika

Vítej poutníče,

kterýs v chaosu přeukrutném cestu v prostor traktátů přebestiálních cestu našel.Věz, že ambice tohoto prasoblogu jsou toliko veselé. Všechny hyeny světa prosí o akceptování toho, že se zatím jedná o jakousi gamaverzi a traktátů snad bude přibývati. Ale esi se to nekdy zlepší...? No, komu se to nelíbí, nechť prosím pokračuje... Není-li uvedeno jinak, je autorem vších běsů tvor zvaný Hyenou - dílem prasopes, dílem mrchodravec - dlouhá léta prostituující v mediálním nesmíru, kterýžto tímto nenávratně poškozen rozhodl se k ejakulaci svých zjištění a přebytků mezimozkových touto hyení formou...>>>