Sytý běženec nevěří

Součástí každičké mešity
musí být obchůdek s jelity.
A klobásy ať jsou jak choboty!
Asi tak tři čtyři do kvóty. 

angela